การเดินทาง

GPS: 12.614123,99.894796

การเดินทางให้เข้าซอยหัวหิน 58 อยู่ด้านขวามือมาจากกรุงเทพเลี้ยวขวาขับตรงเข้าไปเห็นทางรถไฟข้าม ทางรถไฟขับตรงไป เห็นไฟเขียว-ไฟแดง ขับตรงไปข้ามสะพานตรงไปเรื่อยๆ จะเห็นป้าย BKN ตลอดทาง

การเดินทางจากตัวเมืองหัวหินไปที่บ้านเคียงน้ำระยะทาง 10 กม.

ใกล้แหล่งท่องเที่ยวจากบ้านไปสวนน้ำ Black Mountain Water park 5 นาที

เข้าซอยหัวหิน 58

เข้าซอยหัวหิน 58

ขับตรงเข้าไปเห็นทางรถไฟข้ามทางรถไฟขับตรงไป

ขับตรงเข้าไปเห็นทางรถไฟข้ามทางรถไฟขับตรงไป

เห็นไฟเขียว-ไฟแดง ขับตรงไปข้ามสะพานตรงไปเรื่อยๆ

เห็นไฟเขียว-ไฟแดง ขับตรงไปข้ามสะพานตรงไปเรื่อยๆ

การเดินทางจากตัวเมืองหัวหินไปที่บ้านเคียงน้ำระยะทาง 10 กม.

การเดินทางจากตัวเมืองหัวหินไปที่บ้านเคียงน้ำระยะทาง 10 กม.

จะเห็นป้าย BKN ตลอดทาง

จะเห็นป้าย BKN ตลอดทาง

ป้าย BKN

ป้าย BKN

ตามป้าย BKN ไป

ตามป้าย BKN ไป

ตามป้าย BKN ไป

ตามป้าย BKN ไป

ป้าย BKN

ป้าย BKN

ป้าย BKN

ป้าย BKN

บ้านเคียงน้ำอยู่ใก้ลแหล่งท่องเที่ยว สวนน้ำ Black Mountain Waterpark ใช้เวลาเดินทางเพียง 5 นาที

สวนน้ำ Black Mountain Waterpark

สวนน้ำ Black Mountain Waterpark

สวนน้ำ Black Mountain Waterpark

สวนน้ำ Black Mountain Waterpark

สวนน้ำ Black Mountain Waterpark

สวนน้ำ Black Mountain Waterpark

สวนน้ำ Black Mountain Waterpark

สวนน้ำ Black Mountain Waterpark

สวนน้ำ Black Mountain Waterpark

สวนน้ำ Black Mountain Waterpark